XỬ LÝ HOA NỘI ĐỊA THEO CÔNG NGHỆ ISRAEL “HOA NÓNG”?