Đóng

Công ty Khang Ngọc Khánh VN

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KHANG NGỌC KHÁNH

CHUYÊN SỈ dung dịch xử lý hoa và Vật Tư Nông Nghiệp Israel. Khang Ngọc Khánh là công ty duy nhất tại VN được sủ dụng công nghệ Bảo Quản Hoa của tập đoàn Gadot Israel. Với hơn 7 năm trên thị trường chúng tôi đã tìm được "vị trí" cho chính mình cả về cả Công Nghệ và Uy tín thương hiệu

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh online tháng 03/ 2022

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Online Công Nghệ Sau Thu Hoạch của Israel tại Thủ Đức (Lương thương lượng)

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH ONLINE SỐ LƯỢNG 5 NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG GÒ VẤP VÀ QUẬN 2 Công ty Khang Ngọc Khánh đại diện tập đoàn Gadot Israel về…
Xem thêm

TUYỂN DỤNG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP SẠCH ISRAEL

TUYỂN DỤNG Marketing Online, Kinh Doanh, Kế Toán nội bộ) Công Ty Khang Ngọc Khánh đại diện tập đoàn Gadot Israel trên 10 năm qua về Vật Tư Nông Nghiệp Sạch và…
Xem thêm

CÔNG TY KHANG NGỌC KHÁNH VỚI 2 LĨNH VỰC CHÍNH THUỘC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KHANG NGỌC KHÁNH VỚI 2 LĨNH VỰC CHÍNH THUỘC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ (MINIGARDEN BỒ ĐÀO NHA & GADOT ISRAEL) Công ty Khang Ngọc Khánh được…
Xem thêm