Đóng

SẢN PHẨM ISRAEL

Khang Ngọc Khánh đại diện tập đoàn Gadot Israel các sản phẩm Vật Tư nông nghiệp sạch như Chế phẩm xử lý hoa TOG, Bẫy Côn trùng vàng, Bột Kích rễ và khác