(WHO) NHÀ VƯỜN TRỒNG HOA (GROWERS) ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG CHUỖI XỬ LÝ HOA LÂU TÀN?