Bột Kích Ra Rễ cho giâm cành để nhân giống cây hoa hồng tại nhà