Đóng

TOG 75 – Dung Dịch Ức Chế Ethylene Cho Hoa

DUNG DỊCH ỨC CHẾ ETHYLENE TOG 75 NHẬP KHẨU ISRAEL

Ức chế Khí Ethylene gây hại cho hoa và là nguyên nhân gây già hóa hoa nhanh chóng. Chế phẩm TOG 75 đóng vai trò quan trọng trong Bảo Quản Hoa Trữ Lạnh và Xử Lý hoa Tươi lâu trong quá trình vận chuyển hoa đi xa