Close

Dung Dịch Xử Lý Hoa Kho Lạnh Tươi Lâu TOG 30

TOG 30 Dung Dịch Xử Lý Hoa Tại Nhà Vườn Trồng Hoa Theo Công Nghệ Israel

Dung dịch xử lý bảo quản hoa TOG 30 đặc biệt phù hợp cho mọi loại hoa cắt cành và kết hợp tốt với TOG 75 để xử lý nhiều loại hoa trong kho lạnh an toàn và đạt kết quả cao