Đóng

Dung Dịch Xử Lý Hoa Hồng TOG Star

XỬ LÝ HOA HỒNG TƯƠI LÂU TẠI VƯỜN BẰNG CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN HOA TOG STAR NHẬP KHẨU ISRAEL

Quy trình xử lý hoa hồng lâu tàn bằng TOG Star của Israel là khá đơn giản nhưng Hiệu quả đến bất ngờ sau xử lý như:

+ Hoa hồng lâu tàn hơn, cắm bình dài hơn (có thể lên đến 19 ngày) tùy giống hoa

+ Cánh hoa hồng dày hơn, khỏe hơn, đậm màu hơn và không bị gãy cổ hoa hồng

+ Vận chuyển di xa về xứ nóng mà không bị mất nước, khô hoa, khô đầu bông

+ Kiểm soát nấm mốc xám Botrytis lên đến 85% 

+ Trữ hoa hồng kho lạnh, hoa hồng ngủ đông lên đến 20 và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu hoa hồng đi nước khác bằng đường biển