Đóng

DUNG DỊCH RỮA HOA CLO TOG 6

DUNG DỊCH RỮA HOA CẮT CÀNH TOG 6 - CLO

TOG 6 is the CLO special feature forguard sinh hoa cắt cành. The main section is CLO help tuốc-côn-trùng nói trên một cách dễ dàng. Tại đất nước Israel, mỗi nông dân khi thu hái hoa đều kéo theo 1 xốc dung dịch, đó chính là TOG 6.

Bột 1KG Dung dịch bảo quản hoa TOG 6 pha với 11.000L (11 KHỐI NƯỚC) dùng rữa hoa ngoài cánh đồng