Đóng

DUNG DỊCH BẢO QUẢN HOA TOG L103

QUY TRÌNH XỬ LÝ HOA LILY BẰNG TOG

Bảo Quản Hoa LILY và Kiềm Hoa Không Nở trong 15 ngày gồm Combo dung dịch xử lý hoa TOG L103 (Chai 1.5L) và dung dịch ức chế Ethylene cho hoa TOG 75 (Chai 1L).