Đóng

Danh Mục Hàng Hóa Tại Khang Ngọc Khánh 2023

LIỆT KÊ DANH MỤC SẢN PHẨM TẠI KHANG NGỌC KHÁNH

Dựa trên nhu cầu của từng nhóm Khách Hàng là NHÀ VƯỜN TRỒNG HOA (GROWERS), CHỢ SỈ HOA HAY VỰA SỈ HOA (WHOLESALERS) đến SHOP HOA FLOWRIST và cuối cùng là NGƯỜI TIÊU DÙNG (CONSUMERS) để phân loại hàng hóa và lựa chọn đúng sản phẩm khách hàng cần