Đóng

Dung dịch Rữa Hoa CLO TOG 6

Dung dịch Rữa Hoa CLO TOG 6 dùng để rữa hoa cắt cành và thông mạch dẫn của hoa ngay sau khi cắt cành