Close

12 DUNG DỊCH TOG XỬ LÝ HOA TẠI VƯỜN ISRAEL

DUNG DỊCH BẢO QUẢN MỌI LOẠI HOA NỘI ĐỊA T.O.G GALILEO CỦA ISRAEL

Chế phẩm sinh học bảo quản hoa nội địa lâu tàn TOG Galileo là dung dịch đậm đặc vô cùng đặc biệt dành cho nhà vườn trồng hoa, vựa sỉ hoa và chợ hoa cần xử lý hoa lâu tàn và hoa tươi lâu trong quá trình vận chuyển

DUNG DỊCH CLO DÙNG RỮA HOA CẮT CÀNH T.O.G 6 CỦA ISRAEL

T.O.G 6 là dạng bột hạt nhỏ với thành phần chủ chính là CLO 55% dùng rữa hoa cắt cành, thông mạch dẫn và vệ sinh xô trữ lạnh hoa, kho bãi và xe vận chuyển hoa

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN HOA LILY KHÔNG NỞ TRÊN 15 NGÀY BẰNG TOG CỦA ISRAEL

Đây là Dung Dịch Xử Lý Hoa Quan trọng đặc biệt dành cho Hoa Lily nở sớm và muốn kiềm hoa không nở trên 15 ngày trong kho lạnh. Chế phẩm xử lý hoa Lily T.O.G L103 giống BVB giúp ngăn vàng lá và ức chế hoa nở sớm sau cắt cành