Close

Bột Kích Rễ Israel Cây Thân Mềm Hormoril 3

BỘT KÍCH RỄ ISRAEL CHO CÂY THÂN GỖ HORMORIL 6 & HORMORIL T6 (T WITH FUNGICIDE TRỊ NẤM VẾT CẮT)

BỘT KÍCH RỄ ISRAEL CHO CÂY THÂN GỖ HORMORIL 6 & HORMORIL T6 (T WITH FUNGICIDE TRỊ NẤM VẾT CẮT)

– Nhập khẩu: Israel 2018

– Thành phần  bột: 5% Thiabendazole + 0.3% Indole Butyric Acid  + Fungicide ngăn ngừa nấm bệnh, gây hại cây con

– Chức năng: dùng kích thích ra rễ, giúp rễ cây phát triển nhanh và an toàn 95%. Đặc biệt sử dụng trong kích thích ra rễ cho cây con, cây mầm, giấm chiết

– Bột kích rễ Hormoril 3dành cho cây thân mềm, cây thân thảo nói chung và thực vật xanh và Hormoril T3 (With Fungicide ngăn ngừa nấm bệnh)

– Bột kích rễ Hormoril 6 dành cho cây thân gỗ, thân cứng nói chung và thực vật xanh và Hormoril T6 (With Fungicide ngăn ngừa nấm bệnh)

XEM THÊM ...

– Bột kích rễ Hormoril 6 dành cho cây thân gỗ, thân cứng nói chung và thực vật xanh và Hormoril T6 (With Fungicide ngăn ngừa nấm bệnh)

BỘT KÍCH RA RỄ ISAREL 2018 HORMORIL 3 & HORMORIL 6

Hormoril 3 và Hormoril T3 (With Fungicide) dành cho cây thân mềm, thân thảo và có thành phần Ngăn Ngừa nấm bệnh cho cây con. Hormoril 6 và Hormoril T6 (With Fungicide) dành cho cây Thân Gỗ