Đóng

12 DUNG DỊCH XỬ LÝ HOA TƯƠI TẠI VƯỜN TOG ISRAEL

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi chuyên nghiệp và trải qua 10 năm kinh nghiệm.
1. TOG GALILEO: CHẾ PHẨM DUNG DỊCH BẢO QUẢN MỌI LOẠI HOA NỘI ĐỊA CỦA ISRAEL

+ Chế phẩm sinh học bảo quản hoa nội địa lâu tàn TOG Galileo là dung dịch đậm đặc vô cùng đặc biệt dành cho nhà vườn trồng hoa, vựa sỉ hoa và chợ hoa cần xử lý hoa lâu tàn và hoa tươi lâu trong quá trình vận chuyển

+ Tỷ lệ 0.1% dung dịch. Tức 1L TOG Galileo pha với 1.000L nước xử lý hoa tại vườn già 750.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
2. TOG 6: BỘT CLO ĐỂ VỆ SINH HOA CẮT CÀNH VÀ KHO BÃI CHUYÊN DỤNG CHO HOA

T.O.G 6 là dạng bột hạt nhỏ với thành phần chủ chính là CLO 55% dùng rữa hoa cắt cành, thông mạch dẫn và vệ sinh xô trữ lạnh hoa, kho bãi và xe vận chuyển hoa

Tỷ lệ pha CLO là 0.001% (Tức 1KG pha được 11.000 lít dung dịch vệ sinh hoa Giá 370.000 đồng)

3. TOG L103: DUNG DỊCH BẢO QUẢN HOA LILY KHO LẠNH VÀ KHÔNG NỞ TRÊN 15 NGÀY BẰNG TOG CỦA ISRAEL

+ Chế phẩm xử lý hoa Lily T.O.G L103 giống BVB giúp ngăn vàng lá và ức chế hoa nở sớm sau cắt cành

+ Tỷ lệ pha 0.15% (Tức 1L pha được 750 lít dung dịch xử lý hoa Lilium tại Vườn và kho lạnh)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HOA LILY
4. TOG 75: DUNG DỊCH ỨC CHẾ EHTYLENE CHO HOA CẮT CÀNH TRONG KHO LẠNH

+ Chế phẩm xử lý hoa Lily T.O.G L103 giống BVB giúp ngăn vàng lá và ức chế hoa nở sớm sau cắt cành

+ Tỷ lệ pha 0.15% (Tức 1L pha được 750 lít dung dịch xử lý hoa Lilium tại Vườn và kho lạnh)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HOA LILY
5. TOG 30: DUNG DỊCH XỬ LÝ MỌI LOẠI HOA HOA CẮT CÀNH TRONG KHO LẠNH

+ Chế phẩm xử lý hoa Lily T.O.G L103 giống BVB giúp ngăn vàng lá và ức chế hoa nở sớm sau cắt cành

+ Tỷ lệ pha 0.15% (Tức 1L pha được 750 lít dung dịch xử lý hoa Lilium tại Vườn và kho lạnh)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HOA LILY